KPDS KURSU

KPDS EĞİTİMİMİZİ TOPLAMDA 100 SAAT VE 3 ANA AŞAMA ALTINDA VERMEKTEYİZ.

1.Aşama : Gramer anlatımı ve temel altyapı kelimelerin yüklenmesidir.Bu aşama yaklaşık 10 gün sürmektedir ve sınavlarda en çok kullanılan kelimeler konu anlatımlarında kullanılarak bu kelimelerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. İlk olarak kelimeleri öğrenmenin kolay yolları, ön ve son ekleri kullanarak kelime kapasitesini en kısa zamanda nasıl artıracağımız konusunda açıklamalar verilir. Bu aşamada sınavdaki parçaları anlamamızda ve test tekniklerini kullanarak soru çözmeye başlamadan önce kesinlikle gerekli olan 7 temel gramer konusu çalışılmaktadır. Çalışılan her gramer konusunun arkasından konu ile ilgili olarak gramer-cloze test-cümle tamamlama soruları çözülmektedir. Bunlar:

1-) Tenses
2-) Modals
3-) Active-passive voice
4-) Conditionals (if clauses)
5-) Relative clauses (adjective clauses:sıfat cümleleri ve kısaltılmış sıfat cümleleri
6-) Noun clauses (isim cümleleri)
7-) Adverbial clauses (zarf cümleleri)-sentence connectors and conjunctions (bağlaçlar)

2.nci derece öneme sahip gramer konuları konu içerisinde kısa açıklamalarla verilmektedir. (Tag questions – comparative and superlative forms of adjectives quantifiers, determiners etc.)

2.Aşama : Bu aşama ortalama 60 saat sürmektedir.Bu aşamada sınavda çıkan her soru türü ile ilgili sorular çözülmekte ve test teknikleri verilmektedir.Soruların zorlukları ve sınavda çıkma oranlarına bağlı olarak her bir bölüme farklı zaman ayrılır. Örneğin çeviri sorularında 3 saat yeterli iken paragraf sorularına ortalama 20 saat ayrılır. Bu aşamada sırasıyla;

1-) Diyalog soruları
2-) Çeviri(İngilizce-Türkçe) soruları
3-) Çeviri(Türkçe-İngilizce)soruları
4-) Irrelevant sentence (Anlam bütünlüğünü bozan cümle)
5-) Paragraph completion (Paragraf tamamlama)
6-) Sentence completion (cümle tamamlama)
7-) Cloze test
8-) Reading passages (Paragraf soruları)
9-) Situation (duruma uygun düşen ifade)
10-) Restatement (cümlenin İngilizce karşılığının sorulduğu sorular)
çalışılmaktadır.

3.Aşama : Bu aşama için kurs süresinin son 15 günü ayrılacaktır.Bu bölümde genel taramalar yapılarak çalışılan tüm soru türleri hatırlatılmakta ve öğrencinin soruların çözümünde hız ve pratiklik kazanması hedeflenmektedir.Ayrıca ÖSYM tarafından yapılmış veya eşdeğer sorulardan deneme sınavları verilerek öğrencilerin süreyi verimli kullanmaları, gelişimlerini görmeleri ve eksiklerinin bulunduğu yerlerde ek dersler verilmesi amaçlanmaktadır. KPDS sınavında çıkan sorular belli bir alandan gelmediği, daha kapsamlı olduğu ve sınavda süre sorunu yaşanabileceğinden dolayı bu zamanı mümkün olduğu kadar uzun tutmak önemlidir


  KPDS KURSLARI
IELTS KURSLARI
  TOEIC KURSLARI
  ÜDS KURSLARI
  TOEFL KURSLARI
  GENEL İNGİLİZCE